PRIVACY- EN COOKIEBELEID

PRIVACYVERKLARING

Out2day/design365.be hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.  

Met deze Privacyverklaring wil Out2day/design365.be u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Out2day/design365.be. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze website design365.be.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Out2day/design365.be en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Out2day/design365.be zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Out2day/design365.be. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Out2day/design365.be heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.  

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
het verwerken van de bestelling;
versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Out2day/design365.be, Ginstdreef 4, 9820 Merelbeke, België; of via info@design365.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

COOKIEBELEID

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslaan op jouw computer, tablet of mobiele telefoon dat het mogelijk maakt om gegevens op te slaan en te traceren over het gebruik van de website. Out2day/design365.be gebruikt cookies om jou te identificeren of om bijvoorbeeld jouw productselectie op te slaan in jouw winkelmandje. Cookies worden beheerd door jouw internet browser. 

Cookies zijn ofwel: 

sessie-specifiek, wat betekent dat deze worden verwijderd van jouw computer als de sessie of de browser afgesloten is; 

of permanent, wat betekent dat deze worden opgeslaan op jouw computer tot deze verwijderd worden.

Welke cookies gebruikt Out2day/design365.be?

Out2day/design365.be gebruikt zowel sessie-specifieke als permanente cookies. Out2day/design365.be gebruikt elk van de volgende categorieën cookies:

Functionele –cookies helpen een website te functioneren en de service aan te bieden die gebruikers bij het gebruik van een website verwachten, zoals navigatie, toegang tot beveiligde onderdelen, etc. Deze cookies zijn noodzakelijk en zonder hen zou de website niet naar behoren functioneren, bijvoorbeeld voorkeurscookies om de website toe te laten de selectie te onthouden in verband met taal, regio, .. Deze cookies zijn niet cruciaal, maar bevorderen de ervaring van de gebruiker.

Performance cookies” verzamelen gegevens over hoe een gebruiker omgaat met de website. Dit kan zijn omtrent de pagina’s die de gebruiker het meest bezoekt, zijn activiteit op de website en hoe vaak hij terugkomt.

Targeting cookies” zoals social sharing cookies – de Out2day/design365.be website bevat sociale knoppen die toelaten aan klanten om producten te delen op sociale netwerken zoals Facebook. Als gebruikers klikken op zulke knop, zullen de meeste een third party cookie plaatsen. 

Voor meer informatie: http://www.facebook.com/about/privacy/

Bovenop de functionele cookies gebruikt Out2day/design365.be de volgende cookies:

CookieType cookieLink met meer informative en Opt-out link
Browser pixelsPerformance & targeting cookiesEvery browser has its own configuration for organizing cookies. Explanation for the mostly used browsers: Microsoft Internet ExplorerMicrosoft EdgeApple SafariGoogle ChromeMozilla FirefoxOpera
MicrosoftPerformance & targeting cookiesHier lees je de privacy policy or opt-out using this link.
Google AnalyticsPerformance cookiesHier lees je de privacy policy or opt-out using this link
Google AdwordsTargeting cookiesHier lees je de privacy policy or opt-out using link.
Facebook & InstagramTargeting cookiesHier lees je de privacy policy or opt-out using this link.
HotjarPerformance cookiesHier lees je de privacy policy cookie policy. Indien je niet wilt dat Hotjar een cookie gebruikt, klik dan op deze link.

Jouw toestemming bij het gebruik van cookies

Toestemming van de gebruiker is niet noodzakelijk voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de diensten die vereist worden door de gebruiker.

Anderzijds is toestemming wel noodzakelijk voor de andere cookies: performance cookies, functionele cookies & targeting cookies.

Het gebruik van deze cookies vereist een geldige, vrije, specifieke, geïnformeerde en actieve goedkeuring.

Geïmpliceerde toestemming is niet langer voldoende. Toestemming moet gegeven worden door middel van een bevestigende actie, zoals het aanklikken van een opt-in of het kiezen van settings of voorkeuren in een menu. Het eenvoudigweg bezoeken van de Out2day/design365.be website geldt niet als toestemming.

Als er geen vrije keuze is, is er geen geldige toestemming. Daarom geeft Out2day/design365.be de optie om zowel cookies te accepteren als te weigeren.

Out2day/design365.be biedt daarom een opt-out optie aan. 

Wijziging

Dit cookiebeleid kan wijzigen in de toekomst. Deze wijzigingen gaan in op het moment van het publiceren van het gewijzigde beleid. Gebruikers van de Out2day/design365.be website worden aangeraden om regelmatig het privacy en cookiebeleid te raadplegen voor mogelijke wijzigingen.

COOKIEINSTELLINGEN

Onze website houdt twee niveaus van cookies bij. Je kan zelf je voorkeuren op elk moment aanpassen. Meer informatie over wat cookies zijn en welke cookies we verzamelen kan je lezen in ons cookiebeleid.

Noodzakelijke

Noodzakelijke cookies helpen een website te functioneren en de service aan te bieden die gebruikers bij het gebruik van een website verwachten, zoals navigatie, toegang tot beveiligde onderdelen, etc. Deze cookies zijn noodzakelijk en zonder hen zou de website niet naar behoren functioneren, bijvoorbeeld voorkeurscookies om de website toe te laten de selectie te onthouden in verband met taal, regio, leeftijd, …

Deze cookies zijn niet cruciaal, maar bevorderen de ervaring van de gebruiker.

-Altijd actief

Niet-noodzakelijke

Niet-noodzakelijke cookies verzamelen gegevens over hoe een gebruiker omgaat met de website. Dit kan zijn omtrent de pagina’s die de gebruiker het meest bezoekt, zijn activiteit op de website en hoe vaak hij terugkomt.

-Optioneel

© 2021 Out2day/design365.be. Alle rechten voorbehouden.